Grafički identitet
Grafički dizajn

Izrada grafičkih rešenja

Prvi utisak je sve, zar ne?

Izrada svih grafičkih rešenja
za Vaše poslovanje

Šta su grafička rešenja?

Najkraći mogući odgovor je, sve što može da se štampa i koristi za promociju Vašeg brenda/biznisa. Konkretno:

  • Dizajniranje Logotipa
  • Dizajniranje flajera
  • Dizajniranje kataloga
  • Dizajniranje reklama velikih formata (bilbordi itd)
  • Dizajniranje vizit karti i memoranduma
  • Dizajniranje korporativnih poklona
  • Dizajniranje pakovanja proizvoda
  • Dizajniranje postera i reklama za društevene mreže

Da li se grafička rešenja mogu štampati?

Nudimo i usluge štampanja/izrade pakovanja za Vaše proizvode. Imamo dugogodišnju saradnju sa nekim od najvećih štamparija u Srbiji.

Primeri grafičkih rešenja